Tosienergisillä tiimeillä ei ole tylsää päämäärää eikä pelkästään kuivia SMART -tavoitteita
24.10.2020 14:04 | Tiimisoppa -kirjan tekijät

Energisten tiimien päämääriä ja tavoitteita voi kuvata DUMB tai HARD-malleilla. DUMB-tavoite voi ulkopuolelta katsottuna näyttää jopa tyhmältä tai hassulta. Runsaasti energiaa luovassa tavoitteessa on kuitenkin aina mukana unelman sytyttävyyttä. DUMB-periaatteen kehittäjä Brendon Burchard on todennut: korkean energiatason aikaansaamiseksi on uskallettava unelmoida rohkeasti.  DUMB -periaate muodostuu seuraavista päämäärän tai tavoitteen  piirteistä:  D = Dream driven eli unelmaan pohjautuva,  U = Uplifting eli innostava, M = Method friendly eli menetelmäystävällinen, ja B = Behavior driven / triggered eli onnistumiseen vaadittavaa käyttäytymistä laukaiseva.

Unelma saa mielikuvituksen liikkeelle ja synnyttää ideoita. Unelmaa tavoitelta- essa ei osaa pelätä epäonnistumista. Unelmaa ei voi rakentaa puhtaan realis- min varaan eikä sitä kannata yrittää aikatauluttaa tarkasti. Unelmia ja haaveita ei voi edes mitata täsmällisesti. Lähes kaikki meistä pelkäävät epäonnistumista. Mitä häpeämistä siinä on, jos tiimi uskalsi unelmoida ja unelma jäikin toteutumatta? Jokainen ymmärtää, että kaikki unelmat eivät toteudu.

Energisoiva päämäärä tai tavoite on unelman lisäksi mieltä kohottava ja innostava. Innostava tavoite luo tiimiin positiivisen tunnetilan. Jo pelkkä ajatus siihen pääsemisestä synnyttää vatsaan kutkutusta ja koko kehoa energisoivaa jännityksen tunnetta. Hyödyn korostaminen tavoiteasetannassa innostaa valtavasti enemmän kuin vaivan esiintuominen. Vertaa esimerkiksi keskenään tavoitteita ”Jaksan taas juosta lenkkejä ja voin paremmin” ja ”Minun täytyy laihtua 15 kiloa”. On parempi liikkua tavoitemaailmassa kohti jotakin kuin jostakin pois.

Energisoivat päämäärät ja tavoitteet ovat “menetelmäystävällisiä”. Hyvä päämäärä ja tavoite ohjaa tiimiä noudattamaan säännöllisesti jotakin energisoivaa menettelytapaa tai menetelmää, josta puolestaan tulee tiimille hyödyllinen tapa ja rutiini. Hyödylliset rutiinit sekä edistävät etenemistä tavoitteen suuntaan että kasvattavat tiimin energialatausta. Esimerkkejä tiimin energisoivista DUMB-menettelytavoista tai -energiarutiineista ovat säännöllinen osaamisen jakaminen ja aktiivinen verkostoituminen, vieraiden kutsuminen tiimin kokoontumisiin sekä osallistavat kokouskäytännöt.

Energisoiva päämäärä tai tavoite laukaisee automaattisesti käyntiin onnistumisessa vaadittavaa käyttäytymistä tai tekemistä. Mestaruuteen pyrkivässä cheerleading -joukkueessa harjoitellaan paljon ja tervehditään tavattaessa jokaista lämpimästi. Joukkueessa kannustetaan muita ja tuetaan erityisesti sellaista jäsentä, joka ei tiukassa tilanteessa onnistunut täydellisesti. Energisoiva tiimin päämäärä on haastava ja vaikea saavuttaa. 

Haastava päämäärä tai tavoite pakottaa tiimin jäsenet kurottamaan korkeammalle kuin normaalisti. Korkeammalle kurottaessa kaikkien osaaminen ja kokemus kasvaa.

DUMB-tavoiteasettelulle on olemassa myös Mark Murphyn luoma kovempi vaihtoehto nimeltään HARD. Jotkut tiimit hyötyvät enemmän kovemmista päämääristä ja tavoitteista. HARD –kaava rakentuu seuraavasti:  H = Heartfelt eli sydämestä tuleva tai sydämessä tuntuva, A = Animated eli innostava, R = Required eli välttämätön päämäärän saavuttamiseksi, ja D = Difficult eli hyvin haastava

  Kuten DUMB- myös HARD-periaate luo  tiimiin uutta tunne-energiaa. Tunnenäkökulmaa tarvitaan erityisesti   tuomaan virikkeitä usein kuivaksi ja      tylsäksi   koettuun päämäärä- ja tavoitekeskusteluun.  Lisäksi molemmat uudet periaatteet syventävät   perinteistä järkinäkökulmaa. Brendon            Burchardia mukaillen voidaan todeta, että   keinot tulevat varmasti perässä, kun muistaa   lähteä liikkeelle tavoiteasettelun unelmapäästä.

 


( Päivitetty: 24.10.2020 14:13 )

 - Tiimisoppa -kirjan tekijät

<< TakaisinKommentti

Kirjoittaja

Sähköposti

Kotisivut
Ei kommentteja

Ota yhteyttä:

Hasse Kvist

hasse.kvist (ät) performancepower.fi
 +358 400 423 257

Tuomo Sulkumäki

tuomo.sulkumaki (ät) gmail.com
 +358 50 354 5522

Kenny Niutanen

kenny.niutanen (ät) codo.fi
 +358 40 961 4403

Korvaa sähköpostiosoitteista (ät) @-merkillä ja poista tyhjät välit.

©2021 Elä Energisesti - MMD Networks Oy