<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  > >> 
Tiimin tavat toimia yhdessä
02.11.2020 11:31 | Tiimisoppa -kirjan tekijät

Tavallisesti tiimeissä puhutaan vain yhteistyöstä yleensä. Energinen toimintatapa kuitenkin vaatii, että tiimin jäsenet ymmärtävät yhteistyön tekemisen erilaisia tapoja. Britt Andreattan (2018) luomassa keskinäistä yhteistyötä jaottelevassa ajattelumallissa kuvataan kolmea syvenevää yhdessä toimimisen tasoa. Ensimmäinen niistä on tekemisen yhteen sovittaminen (coordination), toinen yhteistyö (cooperation) ja kolmas yhdessä uuden luominen (collaboration). Tiimin jäsenten on tärkeä ymmärtää erot näiden kolmen eri yhteistyötavan välillä. Yhdessä uuden luominen on välttämätön tiimin korkealle energiatasolle, mutta samalla se on huonoiten ymmärretty tiiminä toimimisen taso. Kolmea erilaista tapaa toimia yhdessä tiiminä kannattaa opetella käyttämään oikein.

Seuraavassa tasot esitellään yksinkertaisimmasta yhteisen toiminnan tasosta aloittaen.

 

1.  Tekemisen yhteen sovittaminen

 

 Tekemisen yhteen sovittaminen tarkoittaa tilannetta, jossa tiimin jäsenet koordi- noivat työskentelyään yhteen. He vaihtavat keskenään tietoa tukeakseen toistensa eriäviä tavoitteita. Tekemisen yhteen sovittaminen parantaa tehokkuutta ja virheettömyyttä. Jäsenet säilyttävät kuitenkin riippumattomuutensa toisistaan. Esimerkki tiimien välisen tekemisen yhteen sovittamisesta on tilanne, jossa markkinointitiimi ja tuotekehitystiimi sopivat keskenään peliä koskevan tuotejulkistuksen ajankohdasta.

 

 2.  Yhteistyö

 

 Yhteistyö tarkoittaa tilannetta, jossa tiimin jäsenet tekevät asioita yhdessä suorittaakseen kukin osuutensa sovitusta yhteisestä prosessista tai tehtävästä suju-vasti ja kitkattomasti. Tiimin jäsenet ovat riippuvaisuussuhteessa toisiinsa. Ilman sujuvaa yhteistyötä yhteistä tavoitetta ei saavuteta. Työtä voidaan tehdä esimerkiksi pienissä osatiimeissä, joissa on mukana jäseniä eri tiimeistä. Esimerkki tiimien välisestä yhteistyöstä on tilanne, jossa markkinointitiimi ja tuotekehitystiimi tuovat yhdessä uuden pelin markkinoille.

 

 3.  Yhdessä uuden luominen

Yhdessä uuden luominen tarkoittaa tiimin jäsenten uutta luovaa yhteistä ponnistelua, jonka tarkoituksena on saavuttaa yhteinen pidemmän aikajakson päämäärä tai tavoite. Osapuolet ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan. Jokaisen osa- puolen panos on ratkaiseva kokonaisuuden onnistumisen kannalta. Lopputulos muuttuu ja kehittyy kaikkien osapuolten panostuksen seurauksena. Kaikki voivat vaikuttaa kokonaisuuteen. Esimerkki tiimien välisestä yhdessä uuden luomisesta on tilanne, jossa markkinointitiimi ja tuotekehitystiimi suunnittelevat ja tuottavat yhdessä uuden peliperheen lähtien liikkeelle asiakkaiden odotusten ja kokemusten selvittämisestä.

Yhdessä uuden luominen on erityisen tärkeä tapa toimia yhdessä tiiminä. Lopputulos yhdessä uuden luomisesta on yleensä hiukan yllättävä ja mahdoton saavuttaa ilman jokaisen jäsenen yksilöllistä panosta. Ylin ja syvin yhdessä tiiminä toimimisen taso - yhdessä uuden luominen - pitää sisällään sekä yhteistyötä että tekemisen yhteen sovittamista.

 


 - Tiimisoppa -kirjan tekijät | Kommentoi
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  > >> 
Ota yhteyttä:

Hasse Kvist

hasse.kvist (ät) performancepower.fi
 +358 400 423 257

Tuomo Sulkumäki

tuomo.sulkumaki (ät) gmail.com
 +358 50 354 5522

Kenny Niutanen

kenny.niutanen (ät) codo.fi
 +358 40 961 4403

Korvaa sähköpostiosoitteista (ät) @-merkillä ja poista tyhjät välit.

©2021 Elä Energisesti - MMD Networks Oy