<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  > >> 
TIIMISSÄ ON TOTEUTUSVOIMAA
06.10.2020 19:52 | Tiimisoppa -kirjan tekijät

Keskinkertaisuus ei tule riittämään eikä takaa minkään organisaation tai työpaikan olemassaoloa. Tiedämme, että esimerkiksi kaikki merkittävät tieteelliset saavutukset syntyvät tiimityönä. ”Yksinäinen susi” voi keksiä maata mullistavan ratkaisun, mutta suurella todennäköisyydellä vain tiimi pystyy toteuttamaan sen. Tiimissä on toteutusvoimaa.

Tiimit kannattaa ottaa organisaatioissa suoritusten johtamisen painopisteeksi yksilöiden sijaan. Tiimienergia vahvistaa ihmisten si- toutumista pysyä saman työnantajan palveluksessa. Sitoutumisguru Marcus Buckingham toteaa yhdessä Ashley Goodallin kanssa kirjassaan ”Yhdeksän valhetta työstä” (Nine Lies About Work) omiin tutkimuksiinsa perustuen, että ihmiset sitoutuvat nykyään työssä eniten tiimiin ja tiimeihin. Sitoutuminen työnantajaan ja esimieheen vähenee. Itseohjautuvassa asiantuntijatyössä tiimeistä on tullut ihmisille työmaailman todellinen ”koti”.

Oletko ollut osana huipputiimiä? Entä mukana sellaisessa tiimissä, jossa tuntuu, ettei mikään etene? Oletko pohtinut mistä erot aikaansaamisessa ja tunnelmassa eri tiimien välillä johtuvat? Eroja ei selitä Suomessa yleisesti hyväksytty selitys eli se, että ”ihmiset eivät vaan tule toimeen keskenään”. Parhaiten eroja huipputiimien ja tusinatiimien välillä selittää tiimin positiivisen energian määrä. Jokainen tiimi voi nostaa tietoisesti positiivisen energian korkealle ihmisten keskinäisistä eroista huolimatta tai juuri niiden ansiosta. Kukin tiimiläinen pystyy vaikuttamaan positiivisen tiimienergian syntymiseen ja säilymiseen tuomalla oman lusikkansa soppaan.

Energinen tiimi saa aikaan, uudistuu sekä voi hyvin. Tiimin energianäkökulma nostaa keskusteluun ja toimenpiteiksi asioita, jotka muuten eivät pääse esiin. Tiimienergia syntyy tiimin jäsenistä löytyvän viiden eri energialajin tulona. Kun yksi laji on nollassa, on tiimin energia kokonaisuutena nolla. Energialajien tulee olla tasapainossa. Tiimienergian laadusta (positiivinen tai negatiivinen energia) ja määrästä riippuen tiimi voi toimia erilaisessa energiatilassa. Tiimin energiatilat voidaan nimetä tuottavaksi sitoutumistilaksi, pehmeäksi mukavuustilaksi, synkäksi luopumistilaksi tai kriisien täyttämäksi syöpymistilaksi. Prosessit eivät ratkaise tiimin onnistumista. Ratkaisevaa on laadukas energisoiva vuorovaikutus. Siitä syntyy tiimisoppaan hyvä maku.

 

 


 - Tiimisoppa -kirjan tekijät | Kommentoi
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  > >> 
Ota yhteyttä:

Hasse Kvist

hasse.kvist (ät) performancepower.fi
 +358 400 423 257

Tuomo Sulkumäki

tuomo.sulkumaki (ät) gmail.com
 +358 50 354 5522

Kenny Niutanen

kenny.niutanen (ät) codo.fi
 +358 40 961 4403

Korvaa sähköpostiosoitteista (ät) @-merkillä ja poista tyhjät välit.

©2021 Elä Energisesti - MMD Networks Oy