<< <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  > >> 
Noudata näitä energiarutiineja, jos haluat jaksaa paremmin työssäsi iltapäivisin. Luonto, rentoutuminen ja irrottautuminen työstä edistävät palautumista
05.10.2017 09:59 | Hasse Kvist

Työstä palautumista selvittänyt Tampereen yliopiston tutkimus päätyi viiteen palautumista edistävään ohjeeseen.

Lounastauon aikana tehty puistokävely ja rentousharjoitus auttavat jaksamaan työpäivän aikana

Tutkimus osoitti, että 15 minuutin mittaisiin puistokävelyihin ja rentousharjoituksiin osallistuminen lounastauon aikana oli yhteydessä parempaan keskittymiskykyyn ja vähäisempään väsymykseen iltapäivällä ennen kotiin lähtöä. Rentousharjoituksiin osallistuminen oli yhteydessä myös vähäisempään koettuun stressiin. Fysiologisessa palautumisessa nähtiin muutoksia iltapäivän verenpaineessa, joka laski kaikissa ryhmissä (myös kontrolliryhmässä). Muutos oli suurinta puistokävelyihin osallistujilla.

Lyhyet tauot työssä kannattaa hyödyntää

Tutkimuksessa kysyttiin, miten työntekijät ylläpitävät tai säätelevät energiatasoaan työpäivän aikana lyhyillä tauoilla. Havaittiin, että liikunta, kuten ulkoilu raittiissa ilmassa, osoittautui energisoivaksi toiminnaksi. Energiatason onnistunut ylläpito työpäivän aikana edisti työpäivän jälkeen vapaa-ajalla tapahtunutta palautumista.

Työkeskeisille ihmisille löytyy omia energiarutiineja

Työkeskeisiä ihmisiä lataa keskittyminen niihin työtehtäviin, joista pitää, uuden työtavoitteen asettaminen, sekä toisten auttaminen. Yksityiselämään liittyvät toiminnot, kuten netissä surffailu, toimivat myös lataajina henkilöillä, joilla on pakonomainen suhde työhön.

Jätä työasioiden tunneperäinen vatvominen pois

Työasioiden – sekä tunneperäinen että ongelmasuuntautunut – vatvominen vapaa-ajalla oli tutkittavien keskuudessa yleistä ja pysyvää. Tutkimukseen osallistuneista noin 40 prosenttia kuului tunneperäisesti vatvoviin ryhmiin. Heidän työssään korostuivat sekä määrälliset että laadulliset työn vaatimukset. Heidän hyvinvointinsa oli heikompaa kuin niillä, joilla vatvominen oli vähäistä tai ongelmasuuntautunutta.

Liikunta luontoympäristössä ennustaa kuulumista hyvinvoivaan ryhmään

Liikunta luonnossa oli tärkein tekijä, jolla oli merkitystä. Tutkimuksessa selvitettiin luontoelementeille altistumista sekä työssä (kasvit, ikkunanäkymät) että kotona (ikkunanäkymät, parveke, piha) ja altistumisen yhteyksiä työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan luontoon perustuvat vapaa-ajantoiminnot edistävät selvästi työntekijän hyvinvointia.  

Tulokset ilmenevät Tampereen yliopiston psykologian alan tutkimusprojektista ”Työstä palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen ”. Tutkimusprojektia rahoitti Suomen Akatemia. Tutkimus koostui kahdesta osatutkimuksesta: kahden vuoden pitkittäistutkimuksesta 664 työntekijän keskuudessa ja interventiotutkimuksesta, johon osallistui noin 150 työntekijää ja jossa lounastauon aikana käytiin puistokävelyllä tai tehtiin rentoutusharjoitus.

Tutkimusryhmä:
Tutkijatohtori Jessica de Bloom, p. 050 318 6070, jessica.de.bloom@uta.fi
Professori Ulla Kinnunen, p. 040 190 1386, ulla.kinnunen@uta.fi
Professori Kalevi Korpela, p 050 318 6130, kalevi.korpela@uta.fi
Väitöskirjatutkija Marjaana Sianoja, p. 050 318 6144, marjaana.sianoja@uta.fi

Elä Energisesti -kirjassamme on esitetty useita energiarutiineja ja työssä paremmin jaksamista edistäviä keinoja, joiden hyödyllisyyttä kesällä Tampereella julkaistu tutkimus vahvistaa.


( Päivitetty: 05.10.2017 10:10 )

 - Hasse Kvist | Kommentoi
 << <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  > >> 
Ota yhteyttä:

Hasse Kvist

hasse.kvist (ät) performancepower.fi
 +358 400 423 257

Tuomo Sulkumäki

tuomo.sulkumaki (ät) gmail.com
 +358 50 354 5522

Kenny Niutanen

kenny.niutanen (ät) codo.fi
 +358 40 961 4403

Korvaa sähköpostiosoitteista (ät) @-merkillä ja poista tyhjät välit.

©2021 Elä Energisesti - MMD Networks Oy